In 1959 kwam het idee naar voren om naast het fanfarekorps ook een tamboerkorps op te richten. Er werden 12 inwoners uit Oene enthousiast gevonden om zich tot tamboer te laten opleiden.
Een paar jaren geleden mocht dit onderdeel van de vereniging het gouden jubileum vieren. De slagwerkgroep is niet groot maar wel enthousiast en heeft zowel jonge als oude(re) leden.