Nieuws

Kerstconcert

Op 21 december 2022 mooi kerstconcert gegeven door Muziekvereniging Vriendschap Oene samen met Koninklijke Harmonie Epe in Grote Kerk te Epe.

Muziekvereniging Vriendschap Oene speelde op de Kerstmarkt.

Op Vrijdagavond 16 december werd door de activiteitencommissie van het Kulturhus
in Oene een kerstmarkt georganiseerd. Tijdens de gezellige markt werd door een deel
van Muziekvereniging Vriendschap kerstliederen gespeeld. Het optreden duurde van
19:30 tot 20:30 uur. Veel van de bezoekers bleven een moment luisteren. De
muzikanten zelf genoten ook van hun spel en ook omdat de akoestiek in de pantry als
heel goed werd ervaren. Het optreden werd afgesloten met Ere zij God.

Jeugd Muziekvereniging Vriendschap Oene in concert.

Op donderdagavond 15 december werd door het Jeugd- en C-orkest en piano-
leerlingen een kerstconcert gegeven in WZC De Speulbrink te Vaassen. Jaarlijks
wordt er een concert verzorgd. Het concert duurde van 19:00 tot 19:45 uur. Er
werden mooie kerstliederen gespeeld. De bewoners hebben echt genoten van alle
jeugdige muzikanten. Het concert was op een leuke manier voorbereid door “de
Speulbrink” en Wietske de Wilde – Tilma, die ook de muzikale leiding had.

Nieuwe dirigent

De vereniging vindt het heel jammer dat Sandra Mulder is vertrokken als dirigent naar Muziekvereniging Juliana in Den Ham. De vereniging had voor die reden een nieuwe dirigent nodig en daarom heeft het A-orkest in een proefperiode gemusiceerd met de enthousiaste dirigent Jeroen Ardesch. Het geslaagde najaarsconcert van 12 november gedirigeerd door Jeroen was hier dan ook het resultaat van.

Het bestuur heeft na deze tevreden uitvoering om de tafel gezeten om een contract te tekenen met Jeroen. Jeroen is afgestudeerd aan conservatorium te Zwolle en studeert nu Master directie Hafabra. Samen met het A-orkest, hopen we u nog een lange tijd te laten genieten van onze muziek! Het eerstvolgende concert is 21 december in de kerk van Epe.

 

Opbrengst RaboClubsupport

We hebben het bedrag binnengekregen van de RaboClubsupport. Het bedrag is maar liefst € 563,99. We willen iedereen bedanken die op ons gestemd heeft. We kunnen dit bedrag goed gebruiken en gaan het besteden aan de opleiding van onze jeugd. 

Muziekvereniging Vriendschap Oene biedt AMV aan.

In september j.l. is Vriendschap begonnen met het aanbieden van een AMV opleiding
speciaal gericht op slagwerk. AMV staat voor Algemene Muzikale Vorming.
Zes leerlingen zijn in september gestart met deze opleiding die gegeven wordt door
onze slagwerkinstructeur Henry Scholten.
Het doel van deze AMV-lessen is met plezier muziek verkennen. De leerlingen maken
spelenderwijs kennis met diverse slagwerkinstrumenten. Daarnaast worden muzikale
vaardigheden geleerd. Zoals het leren lezen van noten, wat is een ritme en het leren
van samen spelen. Aan het einde van de opleiding ontvangen de leerlingen het AMV
diploma. Dat de leerlingen het leuk vinden blijkt uit de enthousiasme die zij iedere
week uitstralen tijdens de lessen.
Op 12 november  zullen de AMV leerlingen op het najaarsconcert hun eerste
optreden verzorgen. Samen met het C-orkest van Muziekvereniging Vriendschap
Oene laten zij horen wat zij tot nu toe hebben geleerd. U bent van harte welkom.

Muziekvereniging Vriendschap neemt afscheid van dirigent

Na het succesvolle concert Shaffy & Brass op 27 augustus j.l. heeft Vriendschap afscheid
genomen van haar dirigent Sandra Mulder. Na een periode van invallen en interim in 2014
werd zij gekozen uit een scala van dirigenten en op 28 mei 2015 werd het contract met haar
ondertekend. Sandra heeft de vereniging een positieve toekomst gegeven.
Haar vakkundigheid en humor heeft hier een heel grote bijdrage aan geleverd. Leren,
motiveren, enthousiasmeren en presteren maken deel uit van haar aanpak zodat de
vereniging groeit en door ook te investeren in de jeugd ligt er nu een goede basis om weer
door te groeien.
Sandra is bij Vriendschap begonnen als studerend voor Master Directie HaFaBra en gaat
ons verlaten als Master Directie Hafabra. Haar volgende stap past goed in haar carrièreplan.
Ondanks dat de vereniging het heel jammer vindt dat ze vertrekt, wordt begrepen dat zij de
volgende stap maakt. Wij wensen haar persoonlijk veel geluk en alle goeds in haar verdere
leven en bij Muziekvereniging Juliana in Den Ham heel veel plezier en succes!
Inmiddels heeft Vriendschap een interim dirigent aangesteld. Jeroen Ardesch uit Zwolle.
Jeroen is afgestudeerd aan conservatorium te Zwolle en studeert nu Master directie Hafabra.
Alle onderdelen van de vereniging zijn zich aan het voorbereiden op het concert op 12
november a.s.. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?