Muziekvereniging Vriendschap neemt afscheid van dirigent
Na het succesvolle concert Shaffy & Brass op 27 augustus j.l. heeft Vriendschap afscheid
genomen van haar dirigent Sandra Mulder. Na een periode van invallen en interim in 2014
werd zij gekozen uit een scala van dirigenten en op 28 mei 2015 werd het contract met haar
ondertekend. Sandra heeft de vereniging een positieve toekomst gegeven.
Haar vakkundigheid en humor heeft hier een heel grote bijdrage aan geleverd. Leren,
motiveren, enthousiasmeren en presteren maken deel uit van haar aanpak zodat de
vereniging groeit en door ook te investeren in de jeugd ligt er nu een goede basis om weer
door te groeien.
Sandra is bij Vriendschap begonnen als studerend voor Master Directie HaFaBra en gaat
ons verlaten als Master Directie Hafabra. Haar volgende stap past goed in haar carrièreplan.
Ondanks dat de vereniging het heel jammer vindt dat ze vertrekt, wordt begrepen dat zij de
volgende stap maakt. Wij wensen haar persoonlijk veel geluk en alle goeds in haar verdere
leven en bij Muziekvereniging Juliana in Den Ham heel veel plezier en succes!
Inmiddels heeft Vriendschap een interim dirigent aangesteld. Jeroen Ardesch uit Zwolle.
Jeroen is afgestudeerd aan conservatorium te Zwolle en studeert nu Master directie Hafabra.
Alle onderdelen van de vereniging zijn zich aan het voorbereiden op het concert op 12
november a.s.. Noteert u deze datum alvast in uw agenda?

 

 

 

 

 

 

 

Rabo Clubsupport

Vanaf 5 september kunt u als lid van de Rabobank weer stemmen voor de Rabo ClubSupport actie. Stem op Muziekvereniging Vriendschap om onze jeugd een toekomst in de vereniging te geven en te blijven genieten van muziek in Oene.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afsluiting seizoen Muziekvereniging Vriendschap.
Op donderdag 7 juli j.l. gaf Muziekvereniging Vriendschap Oene een succesvol concert op
de muziekkoepel. Alle geledingen hebben opgetreden. Voor de jeugd begon het ’s middags
met een les over het schoonmaken van het instrument en een spelprogramma in de
sportzaal van het Kulturhus. Na samen te hebben gegeten op naar het concert. Als eerste
het optreden door het Jeugd-, c-orkest en de jongste slagwerkers. Allen onder de bezielende
leiding van Wietske Tilma. De slagwerkgroep van Vriendschap trad zoals vaker gedaan
samen met de slagwerkgroep van VIVO Veesen op. Beide groepen staan onder leiding van
Henry Scholten. Vervolgens was het A-orkest van Vriendschap onder leiding van Sandra
Mulder aan de beurt. Wij hebben ons verheugd over de vele belangstellenden en de
succesvolle optredens van alle muzikanten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geslaagd bij Muziekvereniging Vriendschap Oene
Bas Jonker, de enthousiaste slagwerker van het Jeugdorkest van Muziekvereniging Vriendschap uit
Oene heeft na zijn muziekexamen theorie Drums nu ook het praktijkexamen A Slagwerk ongestemd
afgelegd en is met mooie cijfers geslaagd. Op 4 juli 2022 heeft Cultuurplein Noord Veluwe het
examens afgenomen. Bas heeft zijn uiterste best gedaan om dit mooie resultaat te behalen. Top
gedaan !!! Veel succes met de vervolgopleiding tot het B-diploma. Bas is voor dit diploma opgeleid
door Bouke Schaap, drumdocent bij Cultuurplein Noord Veluwe.

 

 

 

 

 

 

 

 

Meespeelrepetitie

Afgelopen vrijdag 1 juli de tweede groep van de Meespeelrepetities bij Muziekvereniging Vriendschap. Iedereen genoot volop van elkaar. Leuk voor de jonge muzikanten was uitleg aan hun ouders te geven hoe een herhaling wordt aangegeven op bladmuziek. Beide meespeelrepetities waren een groot succes.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geslaagd bij Muziekvereniging Vriendschap Oene
Bas Jonker, de enthousiaste slagwerker van het Jeugdorkest van Muziekvereniging Vriendschap uit
Oene heeft zijn muziekexamen theorie Drums afgelegd en is met mooie cijfers geslaagd. Op 7 juni
2022 heeft Cultuurplein Noord Veluwe het examens afgenomen. Bas heeft zijn uiterste best gedaan
om dit mooie resultaat te behalen. De vereniging wordt hier heel erg blij van en hij wordt hiermee
dan ook van harte gefeliciteerd. Top gedaan !!! Veel succes bij de voorbereidingen van het
praktijkexamen.
Bas is zijn opleiding begonnen bij Jan van Lienden en heeft sinds een half jaar les bij Henry Scholten,
beiden instructeurs slagwerk, en voor drumstel opgeleid door Bouke Schaap, drumdocent bij
Cultuurplein Noord Veluwe.

 

 

 

 

 

 

 

Geslaagden bij Muziekvereniging Vriendschap Oene

Drie enthousiaste leerlingen van Muziekvereniging Vriendschap uit Oene hebben onlangs hun
muziekexamen Praktijk afgelegd en zijn allemaal met mooi cijfers geslaagd. Zij moesten hiervoor naar
Twello waar de Muziek Bond Gelderland-Flevoland de examens afnam. Allemaal hebben ze hun
uiterste best gedaan om dit mooie resultaat te behalen. De vereniging is hier heel erg blij mee en zij
worden hiermee dan ook van harte gefeliciteerd. Top gedaan !!!
Op de foto van links naar rechts en allen geslaagd voor praktijkdiploma A voor Alt-saxofoon: Gerlinde
Kluin, Lieke Koster en Lisa Kluin. Gerlinde, Lieke en Lisa zijn en worden opgeleid door de saxofoon-
docent Daphne Wesseling en maken deel uit van het Jeugdorkest van Muziekvereniging Vriendschap
en groeien door naar het A-orkest.

 

 

 

 

 

 

 

Avondvierdaagse Epe

Na al drie dagen erop te hebben zitten, werden de wandelaars van de avondvierdaagse vandaag vrolijk begeleid door Muziekvereniging Prins Bernhard Emst, Koninklijke Muziekvereniging Harmonie Epe, Muziekvereniging Vriendschap Oene en de gezamenlijke slagwerkgroep van Vriendschap Oene en Muziekvereniging V.I.V.O uit Veessen o.l.v. Henry Scholten. De sfeer zat er goed in en de wandelaars konden meelopen op de noten van de muzikanten.

 

 

 

 

 

 

 

Doe Maar Mee Band

De Doe Maar Mee Band liet in mei 2022 van zich horen. Op verschillende plekken in
Gelderland waren optredens van lokale Doe Maar Mee Bands. In ons dorp Oene was
dat op donderdag 12 mei j.l. Het Jeugdorkest en het C-orkest van Muziekvereniging
uit Oene maken deel uit van de Doe Maar Mee Band. Op 16 mei kwamen al deze
bands samen bij Paleis Het Loo voor een optreden van de grootste band van
Gelderland als geschenk voor Koningin Maxima’s 50ste verjaardag in 2021.

In de Doe Maar Mee Band ontmoetten leerlingen van basisscholen professionele
musici van Phion en Orkest De Ereprijs en kwamen in contact met
muziekverenigingen. Ze maakten kennis met muziek op de meest uitnodigende
manier. Zelf meespelen, de kick ervaren van het samen muziek maken en kennis
maken met de grote muziekwereld om hen heen wordt mogelijk gemaakt met de Doe
Maar Mee Band. De Doe Maar Mee Band verbindt en dat is zeker in deze tijd heel
waardevol.

Uit Oene namen ook enkele groepen van de beide basisscholen De Bongerd en de
School met de Bijbel deel aan het optreden van de Doe Maar Mee band.
Op de foto’s het optreden van de deelnemers uit Oene aan de Doe maar Mee Band
op 12 mei j.l., in Oene bij de Muziekkoepel en op 16 mei Bij Paleis Het Loo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bevrijdingsconcert

Zaterdagmiddag 23 april heeft het Vriendschap Oene samen met Prins Bernard Emst, Koninklijke Harmonie Epe, Vaassens Fanfare Corps  en KNA Epe een concert gegeven ter ere van 75(+2) jaar bevrijding van de Gemeente Epe.

Na een lange voorbereiding wisten de meer dan 125 muzikanten een prachtig concert neer te zetten, waarin diverse muziekstukken gelinkt aan bevrijding voorkwamen. Het concert werd gezamenlijk door alle muziekverenigingen geopend met het muziekstuk ‘Van Oranje’. Diverse andere muziekstukken volgden, welke zowel gezamenlijk werden uitgevoerd, als apart door de harmonieorkesten en fanfareorkesten. KNA Epe heeft het prachtige muziekstuk ‘Schindler’s List’ ten gehore gebracht met soliste Isabelle Doodhagen op Viool. Het concert werd afgesloten met een medley van Vera Lynn, waarbij Merlin Fiene als zangeres optrad.

Geslaagde leerlingen

Geslaagden bij Muziekvereniging Vriendschap Oene

Negen enthousiaste leerlingen van Muziekvereniging Vriendschap uit Oene hebben onlangs hun muziekexamen theorie afgelegd en zijn allemaal geslaagd. Zij moesten hiervoor naar Oldebroek waar de Muziek Bond Gelderland-Flevoland de examens afnam. Allemaal hebben ze hun uiterste best gedaan om dit mooie  resultaat te behalen.  De vereniging is hier heel erg blij mee en zij worden hiermee dan ook van harte gefeliciteerd.

Op de foto van links naar rechts en geslaagd voor theorie B: Twan Dalhuisen Euphonium, theorie B Rutger Berends Hoorn, theorie A: een beetje verscholen Lynn Bekamp Euphonium, theorie A : Lieke Koster Alt-saxofoon, theorie B: Gabriela Kaczmarczyk Bugel,  theorie A: Boaz de Bruin Trombone.

Op de foto ontbreken de geslaagden: theorie A: Amy van Bussel Bugel,  Kees Planqué Trombone, en Rosanne Elbertsen Bugel. Lieke is opgeleid door Daphne Wesseling en alle andere geslaagden door Wietske de Wilde-Tilma.

 

Meer muziek in de klas 2022

Donderdag 17 maart was het optreden van het scholenproject “Meer muziek in de klas”. Het project wat voorgaande jaren heel goed uitpakte. Alle leerlingen van van groep 1 tot en met groep 8 van de scholen “De bongerd” en “De school met den Bijbel” stonden centraal. De kinderen van de scholen mochten alles wat ze geleerd hadden laten zien met een instrument. De avond was zeer geslaagd met een bomvolle zaal van ouders en belangstellenden.

Gerrit Dokter 65 jaar lid van Muziekvereniging Vriendschap Oene.

Op 3 juni 2021 was de toen 89-jarige Gerrit Dokter 65 jaar lid van “Vriendschap Oene”. Gerrit Dokter is voor velen beter bekend als Kapper Dokter. Gerrit speelde bugel en is al sinds enige tijd rustend lid van de vereniging. Hij heeft onder leiding van veel dirigenten muziek gemaakt en ook diverse hoogtepunten op concoursen en concerten meegemaakt. Als trouw lid en bestuurslid heeft hij mede gezorgd voor een goede sfeer binnen de vereniging en altijd heel veel inzet getoond bij de vele acties. Zijn vrouw Trui heeft ook veel voor de vereniging gedaan door haar ondersteuning bij acties en het beheren van supporters. Om dit jubileum, dat normaal zou plaatsvinden op de nieuwjaarsbijeenkomst, te herdenken werd op donderdag 3 februari 2022 door Muziekvereniging Vriendschap de jubilaris en zijn vrouw een serenade gebracht. Bij een 65-jarig jubileum wordt als waardering een verguld insigne met 2 robijntjes en een oorkonde door het bestuur van de MBGF, Muziekbond Gelderland Flevoland, en het bestuur van KNMO, Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, uitgereikt. De interim-voorzitter van Muziekvereniging Vriendschap, Jaap Riphagen, mocht deze overhandigen. Het bestuur, de leden en de muzikale leiding feliciteren Gerrit van harte met dit jubileum en spreken de wens uit dat Gerrit en Trui nog lang mee mogen leven met hun vereniging. Dank aan de jubilaris, samen met zijn vrouw Trui, voor alles wat voor de vereniging gedaan mocht worden. Gerrit en Trui genoten er zichtbaar van en spraken hun dank uit voor de serenade en  de felicitaties.

 

 

 

 

 

 

Méér Muziek In De Klas

Dat betekent dat er zes aaneengesloten weken een muziekproject is gestart op de beide basisscholen in Oene: ‘De school met de Bijbel’ en ‘Daltonschool De Bongerd’

Alle groepen (1 t/m 8) krijgen muziekles op hun eigen niveau in een overkoepelend thema dat toewerkt naar een einduitvoering op donderdagavond 17 februari 2022.

Het project is bedoeld om tweejaarlijks plaats te laten vinden, zodat alle kinderen met de verschillende instrumenten in aanraking komen. Qua gebruik van de instrumenten zit er een opbouw in die meegaat met de leeftijd, waarbij de bovenbouw zich richt op de instrumenten uit de fanfare.

‘Muziekvereniging Vriendschap’ participeert en faciliteert het project met het leveren van de docent Wietske Tilma, met het beschikbaar stellen van vrijwilligers en stelt ook de studie-instrumenten ter beschikking.

Het thema voor het project is deze keer “Oene goes classical”. De kinderen maken kennis met klassieke muziek in de breedste zin van het woord. Veel bekende liedjes of deuntjes vinden hun oorsprong in de klassieke muziek.

Gedurende het project gaan de leerkrachten op school de stukken, waar mogelijk, ook repeteren met hun leerlingen. Dit komt het niveau van de eind uitvoering natuurlijk ook ten goede. Muziek zorgt voor zelfvertrouwen, plezier, een goede sfeer in de klas en haalt het mooiste uit het kind. We zijn heel benieuwd wat er in februari te horen is!

 

Eindejaarsadvertentie Muziekvereniging Vriendschap Oene!

Erevoorzitter Henk Draaijer 80 jaar lid van Muziekvereniging Vriendschap Oene.

Op 1 augustus j.l. was de 91-jarige Henk Draaijer 80 jaar lid van “Vriendschap Oene”. In 1941 kwam Henk bij de muziek. Hij was toen 10 jaar. Hij begon op de bugel en werd opgeleid door dirigent Heleenders. Ook heeft Henk op verzoek van dirigent Van Neck een tijdlang tuba gespeeld, maar de bugel had toch zijn voorkeur en hij keerde dan ook weer terug naar zijn vertrouwde instrument. In 1975 werd Henk bestuurslid en van 1979 tot 1997 was hij voorzitter van Vriendschap. Vanwege zijn grote verdienste voor de vereniging werd hij door de leden benoemd als erevoorzitter en tevens kende Hare Majesteit Koningin Beatrix hem een koninklijke onderscheiding toe.

Om dit jubileum te herdenken werd op 30 juli 2021 de jubilaris door een deel van Muziekvereniging Vriendschap een serenade gebracht. Het bestuur, de leden en de muzikale leiding feliciteren Henk van harte met dit jubileum en spreken de wens uit dat Henk nog lang mee mag leven met zijn vereniging. Bij een 80-jarig jubileum wordt de zilveren medaille en een oorkonde door het bestuur van de MBGF, Muziekbond Gelderland Flevoland, en het bestuur van KNMO, Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie, uitgereikt. De voorzitter van Muziekvereniging Vriendschap, Roeland Gernaat, mocht deze overhandigen en bedankte de jubilaris, samen met zijn vrouw Betsie, voor alles wat voor de vereniging gedaan mocht worden. Henk genoot er zichtbaar van en sprak zijn dank uit voor de serenade en de felicitaties. Als toegift pakte hij toch nog even zijn eigen bugel voor een vrolijke noot.

Mæstro 26 oktober 2019

Wie wordt mæstro 2019? Zaterdag 26 oktober strijden vier deelnemers om de felbegeerde titel mæstro 2019. Ze zullen deze avond de leiding hebben over de fanfare en verschillende stukken dirigeren, waarna een jury een winnaar zal uitroepen.

Muziekvereninging Vriendschap laat online van zich horen!

Van harte welkom bij ons online kerstconcert! De jeugd van onze muziekvereniging laat hierin van zich horen met daarbij kinderen van School met de Bijbel en De Bongerd uit oene. De opnames zijn gemaakt op 10 december jongstleden in het Kulturhus.

Geniet van onze muzikale talenten via deze link!

Muziekvereninging Vriendschap doet mee met Rabo ClubSupport!

Vanaf 5 oktober is het voor Rabobank leden mogelijk om een stem uit te brengen op 2 verenigingen in de omgeving.
Muziekvereninging Vriendschap doet ook mee en wij ontvangen graag uw stem.
Door op de volgende link te klikken kunt u meer informatie vinden over de actie van de rabobank. Rabobank ClubSupport
Via deze link kunt u ook onze vereniging terug vinden en ons doel bekijken.

Muziekvereninging Vriendschap is weer begonnen!

Muziekvereniging Vriendschap is weer begonnen met repeteren.
We werken toe naar ons najaarsconcert, waarbij we vieren dat de vereniging 120 jaar bestaat.
Houd onze agenda in de gaten voor actuele informatie met betrekking tot het najaarsconcert.

Corona protocol

Vanaf week 24 reperteert Muziekvereniging Vriendschap weer op de vaste repetitietijden.
Om dit veilig te doen en de gezondheidrisico’s te minimaliseren is een protocol opgesteld.
Door op de onderstaande link te klikken kunt u dit protocol inzien.

Corona protocol Muziekvereniging Vriendschap Oene

Rabobank clubkasactie

Vanaf 27 september gaat Rabo ClubSupport van start! Als klant van de Rabobank is het mogelijk om op Muziekvereniging Vriendschap te stemmen. Hierdoor krijgen wij financiële steun aangeboden van de Rabobank. Support u ons?