Afsluiting seizoen Muziekvereniging Vriendschap.

Afsluiting seizoen Muziekvereniging Vriendschap.

Op donderdag 7 juli j.l. gaf Muziekvereniging Vriendschap Oene een succesvol concert op
de muziekkoepel. Alle geledingen hebben opgetreden. Voor de jeugd begon het ’s middags
met een les over het schoonmaken van het instrument en een spelprogramma in de
sportzaal van het Kulturhus. Na samen te hebben gegeten op naar het concert. Als eerste
het optreden door het Jeugd-, c-orkest en de jongste slagwerkers. Allen onder de bezielende
leiding van Wietske Tilma. De slagwerkgroep van Vriendschap trad zoals vaker gedaan
samen met de slagwerkgroep van VIVO Veesen op. Beide groepen staan onder leiding van
Henry Scholten. Vervolgens was het A-orkest van Vriendschap onder leiding van Sandra
Mulder aan de beurt. Wij hebben ons verheugd over de vele belangstellenden en de
succesvolle optredens van alle muzikanten.

Jurrian Mulder

Geef een reactie